Predaj minerálnej vlny

Čadičová minerálna vlna BELTEP

Izolačné dosky z minerálnej vlny BELTEP sa používajú pri stavbe a rekonštrukcii budov bez ohľadu na ich druh a stupeň protipožiarnej odolnosti.Izolačné vlastnosti
Minerálna vlna BELTEP sa skladá zo spleti extrémne tenkých (0,04 mm) vláken s veľmi malou hustotou (od 30 do 210 kg/m ³), čo jej zaručuje nízku tepelnú vodivosť (od 0.032 do 0.040 W / (m * K)).

Hydrofóbne vlastnosti
Materiály na tepelnú izoláciu sú najúčinnejšie v suchom stave. Aj malé množstvo vody môže zhoršiť vlastnosti izolačného materiálu. Minerálna vlna BELTEP má prirodzené hydrofóbne vlastnosti. Navyše ďalšie pridané hydrofóbne zložky posunuli možnosti inštalácie materiálu v rôznych klimatických podmienkach. Stupeň vlhkosti minerálnej vlny BELTEP pri bežných podmienkach je nižší ako 0,5% jednotky hmotnosti. V porovnaní s inými materiálmi je minerálna vlna BELTEP vysoko priepustná. Vďaka efektívnemu odvádzaniu vlhkosti zostáva takmer vždy suchá, čo sa na jednej strane odzrkadľuje na zdravej mikroklíme v budove a na druhej strane na trvanlivosti materiálu.

Protipožiarne vlastnosti
Hlavnou zložkou pri výrobe minerálnej vlny BELTEP je čadič - 100% prírodný materiál šetrný k životnému prostrediu, ktorého teplota tavenia je 1500°C. Tepelnoizolačné produkty BELTEP spĺňajú najprísnejšie požiadavky protipožiarnej bezpečnosti a môžu byť použité aj ako protipožiarna izolácia, či protipožiarny systém v budovách a na stavbách, bez ohľadu na ich druh a stupeň protipožiarnej odolnosti.

Mechanické vlastnosti
Izolačné dosky z minerálnej vlny BELTEP majú pevnostné vlastnosti, vďaka ktorým je aj pri rôznych systémoch zabezpečená konzistentná kvalita, spoľahlivosť a životnosť. Všetky druhy izolačných dosiek z minerálnej vlny BELTEP majú potrebné technické osvedčenia a certifikáty.

Jednoduchá inštalácia
Minerálna vlna BELTEP nevysychá a ani nepodlieha tepelnej deformácii. Izolačné dosky si počas celej doby použitia zachovávajú svoje rozmerové vlastnosti. V prípade nutnosti je možné minerálnu vlnu BELTEP rezať nožom, či pílkou.

Chemická odolnosť
Čadičová vlna BELTEP je vysoko odolná voči organickým látkam. Nevplývajú na ňu rozpúšťadlá, ani alkalické či mierne kyslé prostredie. V nie príliš vlhkom prostredí minerálna vlna BELTEP nespôsobuje koróziu.

Bezpečnosť a životné prostredie
Minerálna vlna BELTEP neobsahuje azbestové nečistoty a vykazuje veľmi nízke emisie prachu a chemikálií. Všetky produkty prešli zodpovedajúcou hygienickou kontrolou a certifikáciou.

Viac na našej stránke produktu grandfasad.sk »

 

Alex Grand s.r.o.

Adresa: Bojnická 22, 831 04 Bratislava
Tel.: +421908206288, +421948212026, +421915755481
E-mail: info@alexgrand.sk